Tarieven en vergoedingen:

                                         Per 1 Januari 2021:

                                         Massagetherapie: 

De eerste behandeling duurt over het algemeen iets langer vanwege de intake waar ik de tijd voor neem. Ik stuur je voor afgaand aan de eerste behandeling een intakeformulier per mail.

De eerste behandeling (90 min) kost        € 80

Vervolgbehandelingen (75 min) kosten:   € 75

Betaling graag per pin (pinapparaat aanwezig in de praktijk) of per bank binnen 14 dagen na de behandeling.

Je ontvangt een digitale nota die je desgewenst kunt indienen bij je verzekeraar. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig.

Mijn praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG (en voldoet aan de opleidingseisen opgesteld door Plato in opdracht van de zorgverzekeraars). Dit betekent dat een aantal zorgverzekeraars massagetherapie (deels) vergoedt als je aanvullend verzekerd bent.

Voor informatie over vergoedingen in 2021, raadpleeg het vergoedingsoverzicht van de zorgverzekeraars.

Ik ben aangesloten bij:
VBAG - Vereniging ter bevordering van Alternatieve geneeswijze
RBCZ - Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg
TCZ - Tuchtrecht Compementaire Zorg: