Privacyverklaring Jacqueline Koopmans

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Jacqueline Koopmans verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Geboortedatum

• Geslacht

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Verzekeraar

• verzekeringsnummer

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Jacqueline Koopmans verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraagt zij om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Dit is onderdeel van de intake/behandelovereenkomst.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraagt zij om toestemming van hun ouders of voogd.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Jacqueline Koopmans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• U te kunnen bellen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

• U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten

• Het afhandelen van uw betaling

• Verzenden van de nieuwsbrief

• Verzenden van de declaraties ten behoeve van de verzekeraar

• Dossiervorming ten behoeve van de voortgang van de behandeling

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Jacqueline Koopmans zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen

te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Bewaartermijn
Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk.

 

Delen met anderen

Jacqueline Koopmans deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen

aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van haar gegevens verwerken,

sluit zij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en

vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jacqueline Koopmans blijft verantwoordelijk voor deze

verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U

kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar koopmanscj@gmail.com

Jacqueline Koopmans zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Jacqueline Koopmans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde

wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via koopmanscj@gmail.com

 

Cookiebeleid
Op mijn website wordt gebruik gemaakt van cookies: kleine bestanden die verstuurd worden door een internetserver en die worden opgeslagen op je computer. Er worden alleen technische en functionele cookies gebruikt. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de bezoeker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Je kunt de cookies weer verwijderen via je browserinstellingen. Daar kun je ook instellen welk soort cookies op je computer geplaatst worden.

 

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Jacqueline Koopmans, kunt u haar als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Laan van Suchtelen van de Haare 37

Postcode en plaats: 1405AR Bussum

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 32168941

Telefoonnummer: 0650827565

E-mailadres: koopmanscj@gmail.com